Yrityslahjat eli liikelahjat vaihtelevat kulttuurista toiseen

Lahjojen antaminen on lähes yhtä mukavaa kuin niiden saaminen. Yritysmaailmassa on varsin yleistä antaa lahjoja yrityksiltä asiakkaille tai yrityksiltä toisille yrityksille. Näitä kutsutaan usein nimellä liikelahja tai yrityslahja. Oli lahjan saaja kuka hyvänsä, tulee lahjaa annettaessa pohtia useita kysymyksiä jo etukäteen. Millainen lahja soveltuu tilanteessa annettavaksi? Minkä arvoinen lahja on sopiva? Jo pitkään hyvinkin relevantti kysymys etenkin kansainvälisessä ympäristössä on myös se, onko olemassa jonkinlaisia kulttuureihin liittyviä eroavaisuuksia, joita olisi lahjaa valittaessa syytä ottaa huomioon.

Eri maissa on hyvinkin erilaiset perinteet liittyen siihen, millaisia lahjoja yritykset antavat toisilleen tai asiakkailleen. Kulttuurilla on erittäin suuri merkitys tässä asiassa. Esimerkiksi Italiassa jokin tyypillinen lahja saattaa olla Kiinassa hyvin loukkaava ele tai tuottaa vaikkapa huonoa onnea. Kulttuurien välisten erojen huomioiminen lahjaa valitessa kertoo, että yritykseltä löytyy pelisilmää. Onnistunut kansainvälisessä liiketoiminnassa luovutettu lahja yritykseltä asiakkaalle voi tehdä todella suuren vaikutuksen ja luoda uusia mahdollisuuksia.

Useinkaan Suomessa ei välttämättä ole edes tapana antaa lahjaa. Yritykset voivat käydä neuvotteluita aivan normaalisti ilman, että kumpikaan osapuoli odottaisi mitään lahjaksi. Tässäkin on kulttuurien välillä melkoisesti eroa. Muun muassa erittäin korkealle lahjojen antamisen arvottavat Japani ja kohtalaisen korkealle monet muut Aasian maat kuten Thaimaa, Etelä-Korea, Kiina tai Malesia. Myös Lähi-idässä ja Latinalaisen Amerikan maissa lahjoja pidetään suuressa arvossa. sen sijaan esimerkiksi valtaosa Euroopan maista, Pohjois-Amerikka sekä Australia ovat esimerkkejä maista, joissa liikelahjan antamista tai sen antamatta jättämistä ei kummemmin välttämättä edes noteerata.

Mikäli esimerkiksi tekee bisnestä Japanissa, on hyvä huomioida, että yrityslahjat on syytä kääriä kauniisiin paketteihin, jotta ne näyttäisivät kauniilta. Lahjan ei tarvitse välttämättä olla arvokas, kunhan se on esteettisesti miellyttävä. Kiinassa puolestaan tietyt liikelahjat ovat huono idea; älä koskaan anna lahjaksi kelloa, sillä sen kiinankielinen sana kuulostaa samalta kuin “kuolema”. Muslimimaissa kannattaa jättää alkoholia sisältävät juomat tyystin pois lahjoista, sillä ne saattavat loukata muslimeita.

Näiden lisäksi on toki valtava määrä muitakin kulttuurieroja, joita liikelahjoja pohtiessa ei pidä unohtaa.