Tyttökalentereilla yhä iso suosio

Vaikka elämmekin Me Too – kampanjan jälkeistä aikaa, niin tyttökalentereilla on yhä iso suosio ja ovat yhä tyypillinen yrityslahja tai vaihtoehtoisesti lahja henkilökunnalle. Kalentereita on kuitenkin poistettu työpaikoilta, ja ne ovat saatettu korvata maisemakalentereilla, kuten iso yritys YIT esimerkiksi on tehnyt. Samankaltaisia toimenpiteitä on tehty muissakin yrityksissä. Tyttökalenterien hyväksyttävyys on laskenut. Muutos näkyykin eniten suurissa yrityksissä. Pienet ja keskisuuret yritykset sen sijaan tilaavat yhä kalentereita samaan malliin kuin aina ennenkin. Autoala on sellainen, jossa ostetaan paljon tyttökalentereita. Erityisen hyvin myyvät kalenterit, joiden toisella puolella on maisemakuva ja toisella puolella tyttö. Pelkät maisemakalenterit puolestaan eivät myy. Tyttökalenterit ollaan saatettu korvata myös moottoriurheiluun liittyvillä kalentereilla.

Kalentereja yrityksille valmistavat Suomen Kalenterit Oy sekä Hoo Hoo Oy. Tyttökalenterien myynti on pysynyt tasaisena, eikä myynti ole juuri muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana suurien yritysten linjamuutoksesta huolimatta. Kalentereita valmistetaan erityisesti aloille kuten konepajateollisuuteen, rakennusteollisuuden yrityksille ja tukkuliikkeisiin. Kalenterin antamisella voikin olla vanhat juuret ja se saattaa olla tärkeä yrityslahja. Suomen Kalenteri Oy:lla on asiakkaita jotka ovat antaneet kyseisiä lahjoja jo 20 vuotta yrityslahjoina. Yritykset haluavat, että kalentereihin painetaan yrityksen logo, aivan kuten muihinkin yrityslahjoihin. Roikkuuhan kalenteri kuitenkin yrityksen seinällä, joten se on näkyvällä paikalla, joten kalenteri toimii samalla mainoksena kyseiselle yritykselle. Tyttökalenterit ovatkin myydyimpiä kalentereita Suomen Kalenteri Oy:n valikoimassa.

Uusi trendi on myös nähtävissä: poikakalenterien kysyntä on kasvanut. Yrityksissä halutaan, että tasa-arvon nimissä on myös poikakalentereita. Nykyään poikakalentereita tilataankin noin viidesosan verran siitä, mitä tyttökalentereita myydään. Tämä toimii varmasti tietynlaisena tasa-arvon merkkinä ja vahvistamisena. Naiset saattavat jopa pyytää tällaisia kalentereita, kun taas miehet vievät niitä lahjaksi.

Mitä tyttökalentereihin tulee (tai nykypäivänä myös poikakalentereihin), pitäisi yrityksen kuunnella työntekijöitään ja reagoida, jos työntekijät kokevat kuvaston vaikka ahdistavana, mikä saattaa näin ollen vaikuttaa työilmapiiriin. Jokaisen pitäisi viihtyä työpaikallaan, eikä siellä pitäisi olla objekteja, jotka häiritsevät työntekoa. Yrityksen johto voikin tehdä työpaikalle kanavia, jota kautta työntekijä voi ilmaista huolenaiheensa, vaikka juuri näitä kalentereita koskien.