Mainostekstiilit liiketoiminnan tukena

Mainostekstiileillä tarkoitetaan tekstiilejä, joihin yritys painattaa oman yrityksensä tai tuotteensa nimen lisätäkseen ihmisten tietoutta brändistään. Mainostekstiilejä voi olla mitkä tahansa tekstiilit, ja lähes millaiset tahansa painatukset onnistuvat -yritys saa juuri oman näköisensä mainostekstiilit käyttönsä. Mainostekstiilejä voidaan antaa liike- tai mainoslahjoina, sekä niitä voidaan käyttää itse yrityksen toimesta esimerkiksi erilaisissa myyntitapahtumissa ja kampanjoiden aikana.

Hyvä mainostekstiili on painatukseltaan selkeä ja helppolukuinen. Sen tulee kuvata yritystä tai tuotetta sekä olla tilanteeseen sopiva. Jos mainostekstiiliä käytetään liikelahjana, sen tulisi olla asiakkaalle käytännöllinen. Painetut tuotteet tulisi erottua massasta ja sopia yrityksen imagoon, jotta mainostekstiileistä saadaan suurin hyöty irti.

Mainostekstiilien suurin etu on niiden ainutlaatuisuus. Yrityksellä on lähes rajattomat vaihtoehdot tekstiileille ja painatuksille. Mainostekstiileistä saadaan juuri toivotunlaisia ja ne kuvastavat hyvin yritystä. Ainutlaatuisilla painatuksilla mahdollistetaan massasta poikkeaminen ja oman yrityksen tai tuotteen selkeämpi näkyvyys.

Mainostekstiilien painatukset voidaan toteuttaa lähes millä tahansa tekstiilillä. On tärkeää miettiä, mihin tarkoitukseen mainostekstiilit tulevat, ja kuka niitä käyttää. Painatukset voidaan tehdä erilaisille paidoille, kuten t-paidat, pikeepaidat ja kauluspaidat, päähineille, esimerkiksi lippikset ja pipot, pyyhkeille tai ei-asusteille, jollaisia ovat mm. huovat, pöytäliinat ja kaulaliinat.

Yrityksen omaan käyttöön tulevat mainostekstiilit tulisi olla tyylikkäitä ja edustavia, sillä ne toimivat yrityksen liikkuvana käyntikorttina jo ennen kasvokkain tapahtuvaa myyntitapahtumaa. Kustomoidut mainostekstiilit lisäävät käyttäjiensä tunnistettavuutta eri alueilla, esimerkiksi myymälässä, messuilla tai muissa edustustilaisuuksissa. Mainostekstiilit tehostavat yrityksen tunnettuutta ja tukevat sen toimintaa. Mainostekstiilit voivat olla käytössä myös vain tietyn kampanjan ajan, jolloin sillä pyritään lisäämään kampajan näkyvyyttä ja ainutkertaisuutta. Kampanja-aikaan käytössä olevat mainostekstiilit muistuttavat asiakkaita käynnissä olevasta kampanjasta ja herättävät ostohalukkuutta.

Mainostekstiilien käyttö on helppo tapa lisätä yrityksen näkyvyyttä ja tunnettavuutta varsinkin eilaisissa myyntitapahtumissa esimekiksi messuilla. Mainostekstiilit herättävät huomiota ja pysyvät ihmisten mielessä pidempään, vasinkin jos ne ovat uniikkeja ja jokseenkin huomiota herättäviä. Huolella valitut mainostekstiilit tukevat yrityksen toimintaa ja vahvistavat sen brändiä. Mainostekstiilejä voidaan käyttää myös mainoslahjoina, jolloin tuotteen tulee olla asiakkaalle hyödyllinen, esimerkiksi yrityksen painatuksella olevat kangaskassit ja lippalakit ovat sopivia mainoslahjoja.