Mainoslahjat – hyvä tapa lisätä näkyvyyttä

Mainoslahjat ovat asiakkaille jaettavia tuotteita, joissa näkyvät selvästi yrityksen nimi ja yhteystiedot. Mainoslahjoilla halutaan pitää yrityksen tai tuotteen nimi asiakkaiden tietoisuudessa ja lisätä sen tunnettavuutta. Mainoslahjojen avulla voidaan saada yritykselle lisää asiakkaita, mutta sen päätarkoitus on saada yrityksen tai tuotteen nimi asiakkaiden keskuudessa tunnetuksi.

Mainoslahjat ovat avuksi yrityksen brändikehitykselle. Jaettavien mainoslahjojen tulee olla laadukkaita, jotta ne saavat positiivisen kokemuksen niiden saajan mielessä. Mainoslahjat ovat pitkävaikutteinen markkinointikeino, joten sen tulee olla huolella suuniteltu ja toteutettu. Tuotetta kehittäessä tulisi ottaa huomioon myös, mikä olisi asiakkaiden keskuudessa toivottu mainoslahja. Mainoslahjoja jaetaan usein erilaisissa tapahtumissa kuten messuilla, sekä yrityksen toimipisteillä ja myyyntitilanteissa kampanjoiden yhteydessä. Nykypäivänä oikeastaan mikä tahansa tuote sopii mainoslahjaksi, joten yrityksillä on laaja valikoima käytössä, josta he voivat valikoida omalle yritykselleen juuri sopivat mainoslahjat.

Mainoslahjojen selvä etu muihin mainontakeinoihin on se, että tuote jää asiakkaan käyttöön, ja hän näkee yrityksen tai tuotteen nimen jatkuvasti, eikä kuten esimerkiksi tv-mainos, jonka asiakas näkee ehkä vain kerran. Mainoslahjoja valitessa tulisi ottaa huomioon, että se olisi mahdollisimman käytännöllinen, jotta asiakas ottaisi sen käyttöön, ja näin voidaan pitää huoli, että mainonta jatkuu mahdollisimman pitkään. Mainoslahjan tulisii myös olla sellainen tuote, joka tuo käyttäjälleen positiivisen kokemuksen.

Yritys voi valikoida itselleen sopivimmat mainoslahjat laajasta valikoimasta, sillä nykypäivänä mainoslahjana voi toimia oikeastaan mikä tahansa tuote. Painatukset onnistuvat eri väreille erilaisille materiaaleille, joten vain mielikuvitus on rajana. Toivotuimpia mainoslahjoja ovat sellaiset tuotteet, jotka ovat selvästi hyödyksi asiakkaalle, ja tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset kangaskassit, heijastimet, avaimenperät ja -nauhat. Sen sijaan karkit ja purukumit eivät ole siitä hyviä mainoslahjoja, sillä ne ovat kertakäyttöisiä eivätkä jää asiakkaan käyttöön. Mitä mielikuvituksellisempi ja poikkeavampi yrityksen mainoslaja on, sitä todennäköisemmin se jää asiakkaiden mieleen.

Suunnitteluun ja toteutukseen on syytä kiinnittää huomiota. Mainoslahjat ovat olennainen osa yrityksen brändin kasvattamista, joten tuotteen tulee ajaa asiansa mahdollisimman hyvin. Hyvä ja selkeä mainoslahja tuo selvästi lisäarvoa yritykselle ja auttaa saavuttamaan potentiaalisia asiakkaita.