Brändin arvot toiminnan peruskivenä

Brändäys on tärkeä osa jokaisen yrityksen, tuotteen, palvelun tai hernkilön tunnettuuden kasvua. Brändin vahvuus perustuu siihen mielikuvaan, joka ihmisillä on kyseisestä brändistä. Brändäyksen tehtävä on luoda tästä mielikuvasta valitulle kohderyhmälle sopiva.

Brändäys alkaa kohderyhmän valitsemisesta. Tärkeintä kohderyhmän valitsemisessa on se, että brändäys toimii vain jos kohderyhmä ja brändi uskovat samoihin arvoihin. Brändin pitää resonoida kohderyhmän kanssa, ja brändäyksen tehtävä on näyttää kohderyhmälle, että brändi uskoo samoihin periaatteisiin ja arvoihin kuin kohderyhmä. Näiden arvojen pitää pysyä brändin mukana alusta loppuun asti.

Brändin täytyy kokonaisuutena sopia ajatellulle kohderyhmälle. Kun mietitään fonttia tai kuvitusta, jota halutaan käyttää brändin yhteydessä, on tärkeää laittaa ideat brändifiltterin läpi. Brändifiltterillä tarkoitetaan yksinkertaisten ja olennaisten ideoiden muokkaamista kohderyhmään sopivaksi. Valitsemalla muutama adjektiivi joka kuvaa kohderyhmää ja muovaamalla kaikki tulevat valinnat näiden adjektiivien kautta, voidaan brändäystä yksinkertaistaa. Turhia valintoja ei ole, sillä jopa fontti muovaa alitajuisesti henkilön mielikuvaa brändistä. Se voi kuvata jämäkkyyttä, määrätietoisuutta, kauneutta, hentoutta tai muuta haluttua ominaisuutta.

Brändäyksessä pitää olla johdonmukainen. Hyvä brändi pysyy huipulla ylläpitämällä luomaansa mielikuvaa ja tuomalla esiin perusarvojansa. Brändäyksen tavoite on saada ihmiset aina ajattelemaan kyseistä tuotetta, palvelua tai henkilöä, kun he ajattelevat brändin edustamia asioita. Esimerkiksi jos nyt ajattelet urheilukenkiä, ajattelet todennäköisesti merkkiä Adidas tai Nike. Tämä on vuosien laadukkaan brändäyksen ja näkyvyyden varmistamisen ansiota.

Toimiva brändäys perustuu luottamukseen. Kun on kyse sellaisen brändin rakentamisesta, johon ihmiset oikeasti uskovat, rikotut lupaukset eivät ole vaihtoehto. Brändi, jonka sanaan voi luottaa, on vahva brändi. Sosiaalisen median ja internetin valtakautena on brändien hyvä olla läpinäkyviä. Läpinäkyvyys ei tarkoita sitä, että avaat kirjanpitosi koko maailmalle nähtäväksi, vaan sitä, että on oma itsensä ja rehellinen yleisölleen ja omille arvoilleen.

Brändiä ei voi rakentaa kammiossa, vaan brändin pitää heijastaa omaa itseänsä, omia arvojaan ja huomioida oma kohderyhmä. On tärkeää miettiä, mitä haluat teoillasi sanoa maailmalle. Siitä ei saa kuitenkaan tehdä liian monimutkaista. Valitse sanomasi, yksinkertaista se niin pieneksi kuin mahdollista, toitota se monikaavaisesti maailmalle ja valloita kohderyhmäsi sanomasi kautta.