Brändäys ja eroavaisuudet yrityksen, tapahtuman ja yksityishenkilön välillä

Brändäys on tärkeää, riippumatta siitä oletko yksityishenkilö, yritys tai tapahtuma. On monia avainasioita brändäyksen suhteen, joita pitää noudattaa riippumatta siitä millainen brändi olet; esimerkiksi brändifiltterit, kohderyhmän huomioiminen ja brändi-identiteetistään kiinni pitäminen. Avainasioiden lisäksi on kuitenkin huomioitava erilaisuudet. Tapahtuma ei voi brändätä itseään täysin samalla strategialla kuin yritys, eikä yritys voi brändätä itseään yksityishenkilönä.

Yritysbrändäys on suoramuotoisinta eri brändäysstrategioista, ja yksinkertaistaminen onkin yksi suoramuotoisuuden avain. Yksinkertaistaminen on tärkeää, sillä kuluttajat tuntevat helpommin vetoa yhteen iskevään mainoslauseeseen, kuin listaan tuotteen ominaisuuksista. On tärkeää miettiä, että mitä haluaa sanoa yrityksenä ja mikä erottaa teidät muista. Brändin yksilöllistäminen on tärkeää, sillä brändisi ei ole ’’Huonekalukauppias’’, vaan brändisi on sinä ja miten sinä eroat positiivisesti kilpailijoistasi.

Yritysbrändäys eroaa tapahtumabrändäyksestä siten, että tapahtumat ovat useimmiten kerran tai muutaman kerran vuodessa, toisin kuin yritykset, jotka toimivat vuoden ympäri ja joiden pitää ylläpitää samaa tasoa ja mielikuvaa jatkuvasti. Onkin tärkeää ylläpitää omaa asemaa brändinä ja jatkaa halutun mielikuvan vahvistamista vaikka olisi haluamallaan tasolla. Huipulla ei voi pysyä jos päästää irti.

Tapahtumabrändäys on todella monipuolista, sillä tapahtumana oman brändisi imagoon vaikuttaa järjestäjien lisäksi esiintyjät. Valtamedian ja sosiaalisen median mainostuksen lisäksi onkin tärkeää keskittyä esiintyjien taustoihin. Brändäys on todella paljon kiinni arvoista ja niistä kiinni pitämisestä. Täten onkin tärkeää, että tapahtumiin palkkaamasi esiintyjät ovat henkilöitä, jotka eivät ole ristiriidassa brändisi arvoja vastaan. Tästä hyvänä esimerkkinä Blockfest, joka toisinaan joutuukin peruuttamaan jo nimettyjä artisteja, artistien jouduttua erinäisiin skandaaleihin. Artistit eivät ole suoranaisesti Blockfest, mutta kuluttajien silmissä tapahtumat tukevat esiintyjiään ja heidän tekemisiään. Jos esiintyjäsi osoittavat negatiivisia arvoja, yhdistävät kuluttajat ne myös tapahtumaasi, täten vahingoittaen brändisi imagoa.

Yksityishenkilöbrändäys on samaan aikaan vaikeinta ja yksinkertaisinta kaikista, sillä se perustuu yhteen kysymykseen: Kuka oikeasti olet? Et voi brändätä itseäsi minään muuna kuin omana itsenäsi, joten etsi omat vahvuutesi ja tee niistä näkyviä. Jokainen henkilö on brändännyt itseään syntymästään asti, joten seuraava askel on vain siirtää omat vahvuudet ulkoiseen muotoon, olkoot tämä sosiaalisessa mediassa tai arkielämässä, älä pelkää laittaa itseäsi ja vahvuuksiasi päivittäin esille.